Amiből meríthetek:

Szakmai inspirációk


A Foresee 2008-ban létrejött munkacsoport, amelynek tagjai többféle nézőpontból, sokféle eszközzel és módszerrel igyekeznek az összetett társadalmi problémákra és kihívásokra reagálni és megoldásokat keresni. Hálás vagyok, hogy a Foresee csapatának tagja lehetek és már 11 éve kölcsönös bizalommal és szeretettel dolgozhatunk együtt különféle helyzetekben. 


A Békés Iskolák projekt nem kisebb célt tűzött maga elé minthogy egy olyan szemléletet és programot nyújtson a hozzá kapcsolódó iskolák számára, amely segít az iskolai bántalmazások kezelésében, csökkentésében és az iskolai békés légkör megteremtésében. Mindezt teszik önkéntesen és teljes odaadással. Műhelyükben mindig inspiráló közösen gondolkodni.

Szerelemprojektek


Braczkó Szilvivel és fiatal szerkesztőcsapatával együttdolgozni igazán inspiráló és a legkreatívabb tevékenységem. Megteremtette számomra a lehetőséget a tinédzser lelkület megismerésére is. De beszéljenek ők helyettem: Ted előadás

A képen látható másik két csupa mosoly hölgy, Fazekas Rita (balra) és Török Judit (középen) mediátorok és igaz jóbarátok. Együtt álmodtuk meg EGYKŐ közösségépítő projektünket, amelynek fókuszában szintén az iskolai közösségek építése és fejlesztése áll. 

Kalocsai Adri az alapítvány megálmodója a társadalomban jelen lévő tabuk lebontására vállalkozott. Számomra az alapítvány egyik legizgalmasabb lehetősége a szociális témák és Adri innovatív gondolkodásának találkozása. 

Oktatások


Több éve oktatok a Károli Gáspár Egyetem Szociális és Egészségügyi Karán. Jelenleg szociális munkásoknak és szociálpedagógusoknak tartok mediáció kurzust.

A SOTE Mentalhigiene Intézete 2020-ban indította el Családi és Közösségi Mediátor képzését, amelyben Ugrin Erzsébet, Süki-Szíjártó Szilvia és Pilinszki Attila mellett a trénerek csapatát erősíthetem. 


A PPTE Szociológia Intézet szervezésében resztoratív szociálpedagógia kurzust oktatok szociálpedagógus hallgatóknak. Idén Szegő Dórival együtt oktatunk már. 


A BME Építőipari Kármegelőzés szakirányú képzésén Nagy Eszterrel oktatunk építő-és építészmérnököknek konfliktuskezelési készségeket. 


Nemzetközi szakmai szervezetek