Csoportok a békéért

2023.10.24

A harc minden esetben együtt jár a veszteséggel és a szenvedéssel. A konfliktusok értelmes feloldásának egyetlen útja a békés megoldás megtalálása.

Azokról azonban, akik a békés megoldásokra törekszenek - a legkiélezettebb helyzetekben is - kevésbé hallunk, őket kevésbé láttatjuk. Ha csak hagyjuk, hogy a közösségi média, és a médiumok határozzák meg az általunk elért tartalmakat, azok alapján talán azt is gondolhatjuk, hogy nem is léteznek a békére törekvők, csak az egymással harcban álló narratívák képviselői mutatják meg magukat. Előbbiek tevékenysége általában kevésbé is látszik, hiszen az helyben, az érintettek között tárgyalásos úton, elismerések, megértés, támogatás mentén fáradhatatlanul a mélyben fejti ki hatását és nem a média és a politika színterein. 

Pedig a béketeremtők azok, akik a legcélravezetőbb eszközökkel rendelkeznek, a cél pedig csak a béke és az emberi méltóság, emberségesség, az élet védelme lehet. Fontosnak tartom, hogy a hírfolyamokban ők is megjelenjenek. Ha kell tudatosan is, de keressük a más hangokat.

A Positive News cikkében bemutatott néhány civil csoportot, akik az elmúlt években, évtizedekben és ezekben a napokban is az izrael-palesztin békéért dolgoznak. Hétköznapi emberek, akik egymáshoz kapcsolódva elképesztő munkát végeznek a közösségükben a békéért. 

𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 mozgalom - Zsidók és palesztinok fognak össze, hogy az egyenlőségért, a társadalmi igazságosságért küzdjenek, hogy képviseljék a remény üzenetét.

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 - Volt katonák csoportja, akik részesei voltak a korábbi harcoknak, most fegyverek helyett a béke nyelvén kívánnak szólni.  

𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐥𝐞 – 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 - 1995 óta fogadja köreibe azon családokat, akik elvesztettek valakit az évtizedek óta tartó konfliktusokban. A szervezet tagjait jelenleg már több mint 600 izraeli és palesztin család alkotja, akik a megtorlás és bosszú helyett oktatási eszközökkel, nyilvános találkozókkal, média-megjelelésekkel terjesztik a megbékélés gondolatát. Női mozgalmak ereje is meghatározó a térségben. 

Az izraeli 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐖𝐚𝐠𝐞 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 (WWP) és a palesztin testvérmozgalma a 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐧 - az egymás közötti bizalom kiépítésén és a béke támogatásán dolgozik. A WWP-nek 45.000 izraeli tagja van, legnagyobb alulról szerveződő békemozgalom Izraelben, amelynek tagjai azon is dolgoznak, hogy a döntéshozók konfliktust fenntartó érveit lebontsák.

𝐄𝐜𝐨𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐌𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞 𝐄𝐚𝐬𝐭 szervezet - egy, a térségben működő környezetvédelmi és béketeremtő szervezet, amely a környezetvédelem érdekében történő együttműködés elérésén dolgozik. A megoldások érdekében az egymásrautaltságot és nem a szembenállást hangoztatja. 

𝐇𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐧𝐝, izraeli szervezet - zsidó-arab iskolát működtet, így igyekszik megmutatni, hogy milyen lehetne és milyennek kellene lennie a térségnek. Ami számomra nagyon fontos kiemelés a munkájukkal kapcsolatban, hogy nem csak a gyerekek közötti kohézió elérésén, hanem a szülők közötti kapcsolódásokon, együttműködésen is dolgozik, amikor piknikeket, beszélgetéseket, közösségi tereket és támogató csoportokat szervez köréjük. 

𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲 izraeli és palesztin önkéntesek csoportja, amely palesztin gyerekeket és betegeket szállít, életmentő kezelésekre, izraeli korházakba, a ciszjordániai és gázai ellenőrzőpontokról.

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝 - a kisközösségekhez visz el olyan programokat, amelyek bemutatják a helyi lakosok számára az izraeli és palesztin múlt, jelen és jövő árnyaltabb nézőpontjait. 

Nem csak helyi szervezetek vannak jelen, hanem nemzetközi csoportok is. 

𝐉𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 - izraelieket, palesztinokat és amerikaiakat tömörítő szervezete, amely készségfejlesztéssel dolgozik a vezetők új generációján, a szervezet "a békés jövőt megalapozó önbizalom, önismeret és megértés fejlesztésével foglalkozik."

𝐉𝐞𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 - egy kaliforniai zsidó szervezet, amely a palesztin nép érdekében szólal fel, miközben határozottan elítéli a Hamasz tetteit és vezetői szerepét a térségben. Olyan béke megteremtéséért dolgoznak, amely a zsidók és palesztinok egyenlőségének, szabadságának és igazságosságának biztosítéka.

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐍𝐨𝐭 𝐒𝐢𝐝𝐞𝐬 - egy angol iskolai program, amely a térségben élő iskolások számára a kritikai gondolkodási készséget tanítja, ezzel elősegítve a konfliktusok megoldását, a párbeszéd előmozdítását és az előítéletek leküzdését. Közben olyan hírlevelet is szerkeszt, amely a különböző nézőpontokat igyekszik bemutatni, hangot adva a különböző csoportoknak. 

𝐒𝐚𝐥𝐚𝐚𝐦 𝐒𝐡𝐚𝐥𝐨𝐦 𝐊𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐧 - egy Notthingham-ban működő muszlim-zsidó projekt, amely minden szerdán meleg étellel segíti az élelmezési és elmagányosodással küzdő helyi lakosokat, lebontva ezzel a muszlim és zsidó lakosok közötti falakat és erősítve a csoportkohéziót a város egészével. Egy csoport, amely nem a térségben, hanem Angliában fejti ki támogató szolgálatát és talán azért került a felsorolásba, hogy példa legyen arra, hogy az előítéletek lebontása, az egymás felé fordulás a világ minden táján és minden nemzet számára fontos érték és cél kell, hogy legyen, ha valódi békét szeretnénk.

A felsorolás nem teljes, az eredeti cikk 12 civil szervezetet mutat be, de utal arra, hogy ez csak néhány a sok közül. A szervezetek léte és főként önkéntes munkája mindenképpen jelzi, hogy "ahol harc van, ott remény is van". Fontos többet beszélni róluk és a hozzájuk hasonló munkát végző, hazai vagy nemzetközi szervezetekről is. Példájukból tanulva, merítkezve, inspirálódva. Mert jelenleg csak időszakos vagy viszonylagos békés időszakokról beszélhetünk. Hogy ezen időszakokban, hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogyan támogatjuk egymást, dönti el, hogy valódi békét teremtünk vagy csak háborúmentes időszakok egymásutániságában élünk.

𝗠𝗶𝘁 𝘁𝗲𝗵𝗲𝘁𝘂̈𝗻𝗸 𝗮 𝗯𝗲́𝗸𝗲́𝗲́𝗿𝘁, 𝗮𝗺𝗶𝗸𝗼𝗿 𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗮́𝗴 𝗳𝗼𝗿𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗸𝗼̈𝗿𝘂̈𝗹𝗼̈𝘁𝘁𝘂̈𝗻𝗸?

  • Törekedjünk a teljesebb valóság megismerésére, legyünk nyitottak az egyéni és tényszerű beszámolókra, történetekre.

  • Legyünk szolidárisak, empatikusak, fejezzük ki az együttérzésünket a veszteségek miatt, bárki is szenvedi azt el.

  • Mutassunk egyértelmű elutasítást az erőszak bármely formájával szemben. 

  • Tegyük ezt akkor is, amikor a hozzánk közel vagy közelebb álló fél magatartása válik erőszakossá.

  • Álljunk az emberségesség oldalán az áldozatok gyászfolyamatában és az erőszakos cselekmények elkövetőinek megítélése során is. (A magatartás megítélhető az ember személye nélkül is.)

  • Szakítsuk meg az erőszak körforgását a mindennapjainkban, a hozzászólásainkban, de legyünk aktívak az ítélkezésmentes visszajelzésekben.