Resztoratív eszközökkel az iskolai erőszak visszaszorításában (kutatási eredmény)

2023.10.07

A Chicagói Egyetem Oktatási Laboratóriumának (Education Lab) kutatása egyértelműen bizonyította, hogy az iskolákban alkalmazott helyreállító gyakorlatok jelentősen csökkenthetik a diákok letartóztatását, növelhetik a tanulók összetartozását és az iskolai biztonságot. 

A tanulmány, amely a 2013–2014-es tanévtől kezdődően a Chicago Public Schools (CPS) középiskoláiban bevezetett helyreállító gyakorlatok (RP) hatását értékelte, azt sugallja, hogy a resztoratív programok valódi, pozitív változásokat generálnak a tanulói magatartásban. 

Azokban az iskolákban, amelyek bevezették a helyreállító programokat, 35 %-kal csökkent az iskolai letartóztatások száma és 15 %-kal az iskolán kívüli letartóztatások száma. A tanulmány szerint mind az erőszakos, mind a nem erőszakos bűncselekmények miatti letartóztatások száma csökkent.

Az Education Lab a helyreállító gyakorlatok iskolai alkalmazásának eredményeit 239 chicagói középiskolában vizsgálta. Vizsgálatukat 2008 - 2019 között folytatták le. Amelyet idővel kiterjesztettek a 2013-ban bevezetett resztoratív programok eredményeinek vizsgálatára is. A kutatási eredmények is megerősítik, hogy 

a helyreállító igazságszolgáltatás nem pusztán a keletkezett sérelmek jóvátételének lehet elősegítője , hanem egy olyan intézményi és szervezeti működést is elősegíthet, amely a szociálisan érzékeny tanulásra, az önreflexió ösztönzésére, az empatikus meghallgatásra és az ítélkezésmentes terek megteremtésére fókuszál. 

A tanulmány alapján a resztoratív folyamatok eredményeként javult a tanulók iskolai légkörről alkotott képe, fokozódott az iskolához való tartozás érzése és az iskola egy biztonságos hely lett a diákok és tanárok számára. 

Mint minden kutatás ennek eredményei is újabb kérdéseket vetnek fel. Az etnikai különbségek terén ugyanis eltérő eredmények születtek, a fekete fiatalok körében magas eredményesség tapasztalható, míg a latinok körében csökkent az elégedettség mértéke. Ennek okainak vizsgálatával folytatják munkájukat a kutatók. 

Ez a kutatás mégis fontos mérföldkő lehet, mivel ok-okozati összefüggésben bizonyítja a resztoratív gyakorlatok eredményességét.